Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Budżet 2012 uchwalony

03.03.2012

Rada Osiedla Oliwa 27 lutego podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 105 108 zł przydzielonych

przez Radę Miasta Gdańska na rok 2012.

Przykład siłowni pod chmurką zrealizowany na Przymorzu

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 105 108 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2012 do dyspozycji Rady Osiedla Oliwa

na następujące cele:

1. Sfinansowanie zestawu urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla seniorów 30000 zł

2. Dofinansowanie potrzeb szkolnych dla dzieci 15000 zł

3. Dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego 10 000 zł

4. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców osiedla Oliwa 6 000 zł

5. Zakup ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach 2 500 zł

6. Zakup koszy na śmieci do ustawienia przy ulicach 2 000 zł

7. Zakup i ustawienie słupów ogłoszeniowych przy ulicach 10000 zł

8. Realizacja projektu edukacyjnego „Oliwskie relacje – projekt dźwiękowy” 2 000 zł

9 . Sfinansowanie zakupu 2 hełmów dla Straży Pożarnej 1 500 zł

10. Dofinansowanie festynu integracyjnego 3 000 zł

11. Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Żywe oliwskie historie” 2 000 zł

12. Nagrody w konkursie na najładniejszy oliwski kwietnik/ogród 500 zł

13. Dofinansowanie organizacji szkolnego konkursu talentów związanych z twórczością Ireny Jarockiej 300 zł

14. Sfinansowanie warsztatów dźwiękowych dla dzieci i młodzieży „Pocztówki dźwiękowe” 2 500 zł

15. Sfinansowanie cyklu spotkań i spacerów edukacyjnych „Oliwskie historie” 600 zł

16. Sfinansowanie ławek w „Grocie szeptów” w Parku Oliwskim oraz edukacyjnej tablicy informacyjnej o jej historii i właściwościach 2 000 zł

17. Opłaty za przedłużenie serwera i domeny internetowej dla strony internetowej Rady Osiedla Oliwa 300 zł

18. Dofinansowanie rewitalizacji pomnika „Bitwy pod Oliwą” na Wzgórzu Luizy 3 000 zł

19. Zakup tablic drogowych z napisem „Oliwa” 1 500 zł

20. Dofinansowanie nagród Turnieju Piłkarskiego o Puchary 3 Maja i rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 250 zł

21. Dofinansowanie nagród w akcji „Sportowe Piłkarskie Lato 2012” 250 zł

22. Dofinansowanie nagród w turniejach sportowych z okazji Święta Niepodległości 250 zł

23. Dofinansowanie nagród V Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy 250 zł

24. Dofinansowanie „Maratonu Oliwskiego” 1500 zł

25. Rezerwa budżetowa 7908 zł

Wkrótce w dziale dokumenty uchwała i protokół z IX sesji RO Oliwa.

wstecz...