Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Przewodniczący rad oraz zarządów dzielnic i osiedli spotkali się z prezydentem

20.10.2012

Założenia budżetu miasta na rok 2013 i wynikające z ustawy propozycje nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były głównymi tematami cyklicznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza z przewodniczącymi rad i zarządów gdańskich dzielnic i osiedli. 16 października podczas spotkania w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku reprezentowane były niemal wszystkie rady jednostek pomocniczych.

Na godzinę przed spotkaniem z prezydentem, na wniosek radnych, dyrektorzy wydziałów i jednostek byli dostępni dla wszystkich zainteresowanych. Mimo zapowiedzi, zainteresowanie radnych tą formą kontaktu nie było duże.

W spotkaniu z radnymi jednostek pomocniczych uczestniczyli także: Sekretarz Miasta Danuta Janczarek, Skarbnik Miasta Teresa Blacharska oraz Zastepcy Prezydenta Ewa Kamińska, Wiesław Bielawski i Maciej Lisicki.

Na zaproszenie prezydenta w spotkaniu uczestniczyła również Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Beata Dunajewska-Daszczyńska. Z racji zmiany terminu spotkania i zaplanowanych innych obowiązków radnych w spotkaniu nie mogli uczestniczyć zaproszeni Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Maciej Krupa oraz Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Marcin Skwierawski.

Prezydent Adamowicz przedstawił informację o stanie prac nad budżetem miasta na rok 2013. - W tym roku bardzo szeroko informuję o planowanym budżecie, jego możliwościach i związanych z tym dylematach. 6 września spotkałem się z dyrektorami wydziałów i jednostek, w tym liczną grupą dyrektorów gdańskich szkół. Dziś naturalnym krokiem jest spotkanie z Państwem, liderami społeczności lokalnych. Tak jak wtedy, tak i teraz muszę powiedzieć, że proponowane przez urzędników wydatki przekraczają możliwości miasta. By budżet na 2013 rok mógł się zbilansować, należy o 171 mln zł ściąć plan wydatkowy. Ale to nie wszystko. Planując budżet musimy brać pod uwagę fakt, że przygotowywany budżet rzutuje nie tylko na rok następny, ale na wiele kolejnych.

Pobierz opis budżetu i prezentację

Drugim punktem spotkania była prezentacja założeń nowego systemu gospodarowania odpadami. Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Komunalnej, Maciej Lisicki bardzo szczegółowo informował o wynikających z zaleceń unijnych i ustawy zmianach. – Po pierwsze musimy obalić mity, że to pomysł miasta na łatanie dziur budżetowych. Miasto musi zrealizować zapisy ustawowe. Mamy też nadzieję, że dzięki temu, że każdy będzie płacił za swoje śmieci, zniknie problem ich podrzucania, czy nielegalnego wywozu. Jak to zrobimy? Ta decyzja pozostaje w rękach Radnych Miasta Gdańska.

Zobacz prezentację na temat nowego systemugospodarowania odpadami komunalnymi

Na koniec prezydent Lisicki poprosił radnych jednostek pomocniczych o zaproszenie mieszkańców na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się w październiku i listopadzie w sześciu punktach miasta.

Harmonogram spotkań

Podczas spotkania przedstawiciele Forum Rad Dzielnic Beata Matyjaszczyk i Andrzej Witkiewicz przekazali prezydentowi Adamowiczowi wypracowany przez FRD projekt statutu jednostki pomocniczej.

Uczestnicy spotkania wzięli też udział w ankiecie dotyczącej preferencji sposobu naliczania opłaty za śmieci. Ankieta jest tak skonstruowana, że należy ją wypełnić przed i po prezentacji. Analizując wyniki należy podkreślić, że większość radnych jednostek pomocniczych zmieniła swoje zdanie co do sposobu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Przed spotkaniem ankietowani wskazywali na ‘metodę osobową’, po spotkaniu zmienili swoje preferencje na ‘metodę ryczałtową’.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały:

-Wydziału Środowiska dotyczące segregacji śmieci na ‘mokre’ i ‘suche’,

-Zakładu Utylizacyjnego dotyczące segregacji odpadów opakowaniowych (kolorowe pojemniki),

-Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej dotyczące działań bieżących i ekologicznych spółki.

Dostępne było także stoisko informacyjneMiejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.


Piotr Kowalczuk / Referat Komunikacji Społecznej UMG

wstecz...