Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Rozpoczęto naliczanie kar za nieterminowe wywozy odpadów

06.07.2013

Rozpoczęte naliczanie kar za nieterminowe wywozy odpadów, wprowadzone wykonawstwo zastępcze w niektórych dzielnicach miasta, rozważane rozwiązanie umowy z jednym z wykonawców w przypadku kolejnych nieterminowych wywozów – poniżej raport z sytuacji ‘śmieciowej’ w Gdańsku w pięć dni po zmianie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wywozy z pięciu sektorów śmieciowych Gdańska – 1, 2, 3, 4, 6 – odbywają się na bieżąco. Mogą zdarzać się sporadyczne braki odbiorów na niektórych posesjach – wynika to z przejęcia przez operującą w tych rejonach firmę nowych dla siebie tras i osiedli. Wszelkie ominięcia pojemników na śmieci należy niezwłocznie zgłaszać mailowo: bok@czystemiasto.gdansk.pl.

Sytuacja taka może potrwać do czasu, aż obsługi pojazdów nauczą się nowych dla siebie tras. Może to potrwać jeszcze jeden – dwa cykle odbiorowe.

Największe opóźnienia i zaległości notowane są obecnie w sektorze 5. W związku z tym, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zdecydował w południe o wprowadzeniu tam tzw. wykonawstwa zastępczego. Na zlecenie ZDiZ samochody innych firm zaczęły pracę w dwóch dzielnicach tego sektora – Oliwa i Osowa. Rozpoczęto też naliczanie kar finansowych za niewywiązywanie się przez firmę obsługującą ten sektor z jej zobowiązań wynikających z podpisanej z ZDiZ umowy na wywóz odpadów. Natomiast w przypadku stwierdzenia notorycznych opóźnień w odbiorach rozważane jest zerwanie umowy z tym wykonawcą.

Wszystkie firmy wywozowe odbierać będą odpady także w najbliższa sobotę i niedzielę.

Obydwie firmy wywozowe deklarują, że zakończą rozstawianie brakujących wciąż w niektórych lokalizacjach pojemników na odpady do końca tego tygodnia, w poniedziałek kosze będą dostawiane w miejscach, które z jakichś powodów zostały pominięte.

Zarząd Dróg i Zieleni

wstecz...