Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Gromadzenie liści i ich odbiór przez firmy wywozowe

14.10.2013

W związku z rozpoczętym sezonem jesiennym, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje o sposobie gromadzenie liści i ich odbiorze przez firmy wywozowe.


Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej.
Liście należy zbierać do pojemników na odpady mokre. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zebrać do worków i postawić przy pojemniku na odpady mokre.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej.
Liście należy zbierać do worków i ustawić przy PGO, prosimy o zgłaszanie takich miejsc do firm wywozowych (najlepiej drogą e-mailową), a w przypadku dużej ilości zebranych liści, należy złożyć zapotrzebowanie na podstawienie kontenera na odbiór liści do firm wywozowych na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenerów.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie załadować liście do kontenera.Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.


Jednocześnie ZDiZ informuje, że podrzucanie worków z liśćmi w miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, będzie traktowane jako zanieczyszczanie lub zaśmiecenie i podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Podstawa prawna Art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

Kontakt do firm wywozowych:
1)Remondis Sp. z o.o.:danuta.wysocka@remondis.pl, tel. 58 782-28-70
2)PRSP S.A.:alange@prsp.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 333

wstecz...