Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

25.10.2013

Informator pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku

WYPEŁNIJ WNIOSEK I POPROŚ O POPARCIE 15. MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA
TO PROSTE!

-9 mln zł do rozdysponowania
-6 Okręgów Konsultacyjnych
-1,5 mln zł dla Okręgu
-Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł
-Składanie wniosków 4-22 listopada 2013 r.
-Głosowanie 10-23 lutego 2014 r.

Ukończyłeś16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ‘pod chmurką’, mała infrastruktura np. ławki),
- wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),
- zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu),
- bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring),
- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),
- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,
- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.

Pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16lat.

Złóż wniosek w dniach 4-22 listopada 2013 r.
Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu.

W dniach 25 listopada 2013 r. - 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. złożonyprzez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczneMiasta.

Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projektdo Bazy Projektów.

4 lutego 2014 r. Nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej dogłosowania.

W dniach 10-23 lutego 2014 r. będziemy głosować nadpropozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka.O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.

25 lutego 2014 r. Ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.Niezbędne informacje i kontakty

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?
Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta - www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

Zakres 1 - tereny rekreacyjne i ich infrastruktura - kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44561.

Zakres 2 - wiaty i otoczenie przystanków - kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian, tel. 58 55 89724.

Zakres 3 - zmiany w organizacji ruchu - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89811.

Zakres 4 - bezpieczeństwo - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89811.

Zakres 5 - naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego - kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44541.

Zakres 6 - remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wiesław Galikowski, tel. 58 32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl


Zakres 7 - sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach – kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.


Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl


Biuro Rozwoju Gdańska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – www.brg.gda.pl - tel. 5830 84445, e-mail: brg@brg.gda.pl


Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html
Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450

Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl
Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780

Budynki użyteczności publicznej: Wydział Edukacji - budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska - tel. 58 32 36711, Wydział Polityki Społecznej – budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska – tel. 58 32 36 767

Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu

wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl

Piotr Kowalczuk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

wstecz...