Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Dyskusja publiczna nad planem "Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej"

26.10.2013

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLIWA GÓRNA REJON ULIC KOŚCIERSKIEJ I BYTOWSKIEJW MIEŚCIE GDAŃSKU [nr 0246] będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. w godzinach od 900do 1500w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.


Obszar planu ograniczony jest: od północy ul. Kościerską, od wschodu ul. Bytowską, od południa granicą zbiornika retencyjnego Bytowska 1 i zabudową hotelu Dwór Oliwski, od zachodu potokiem Prochowym. Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu (w załączeniu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu29.10.2013 r. o godzinie 1700 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY NR XXXI/642/12
RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/11
Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna
rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku
zmienionej uchwałą nr XXVII/531/12
Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku

wstecz...