Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Oliwa w Gdańsku za rok 2013

01.05.2014

Rok 2013 był trzecim rokiem działalności Zarządu Osiedla Oliwa. Zgodnie z ideą przeświecającą działalności jednostek pomocniczych, staraliśmy się rozwiązywać sprawy nurtujące Mieszkańców Oliwy. Rok 2013 był pierwszym rokiem w pracy Zarządu i Rady Osiedla w przygotowanej przez Miasto Gdańsk siedzibie.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Zarządu. Pomiędzy posiedzeniami prowadzone były wzmożone prace, odbywały się dyżury radnych, konsultacje, spotkania i rozmowy mające na celu jak najlepsze reprezentowanie interesów Mieszkańców Oliwy wobec Miasta oraz profesjonalne wykonanie uchwał podjętych przez Radę Osiedla Oliwa.

Organem wykonawczym Rady Osiedla jest Zarząd Osiedla, w składzie:

Przewodniczący: Tomasz Strug

Z-ca Przewodniczącego : Marek Szreder

Zarząd Osiedla nie podejmował własnych uchwał, wszystkie wnioski i ustalenia zarządu były omawiane na posiedzeniach Rady Osiedla Oliwa.

Realizując podstawową działalność statutową Zarząd w 2013 roku:

- przygotowywał projekty uchwał Rady Osiedla,

- wykonywał uchwały Rady Osiedla,

- wykonywał plan finansowy za 2013 r.,

- prowadził dokumentacje Zarządu.

-reprezentował Radę Osiedla

Zarząd reagował na bieżąco na skargi i wnioski Mieszkańców poprzez interwencję do odpowiednich służb miasta.

Zarząd w 2013 roku organizował, nadzorował oraz brał czynny udział w działaniach Rady Osiedla na terenie osiedla Oliwa.

· brał czynny udział posiedzeniach Komisji tematycznych Rady Miasta Gdańska dotyczących spraw naszego osiedla,

· brał czynny udział w pracach nad formą „Pilotażowego Projektu Budżet Obywatelski w Gdańsku”

· brał czynny udział w spotkaniach organizowanych dla Zarządów Osiedli przez Straż Miejską oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

· organizował spotkania dla Mieszkańców o różnej tematyce w siedzibie Rady Osiedla,

· organizował spotkania Mieszkańców ze Strażą Miejską,

· uczestniczył w spotkaniach Forum Rad Dzielnic

W 2013 roku na działalność statutowa otrzymaliśmy kwotę 103422 zł, którą wydatkowaliśmy na następujące cele:

L.p.

Data

Wniosek

Kwota

Wydzial

Nr pisma

103 422,00 zł

1

26-03-2013

Spacer edukacyjny

750,00 zł

WPS

0020.1-86

2

18-04-2013

Turniej Piłkarski "3 maj, UE" - nagrody

350,00 zł

WPS/WE

0020.1-100

3

11-04-2013

Warsztaty plastyczne - SP nr 23

600,00 zł

WE

0020.1-106

4

23-04-2013

Ptaki w poezji - konkurs recytatorski dla dzieci

300,00 zł

BPK

0020.1-165

5

14-06-2013

Sfinansowanie zakupu ławek zewnętrznych

15 000,00 zł

ZDiZ

0020.1-179

6

14-06-2013

Sfinansowanie zakupu tablic ogłoszeniowych na przystankach

21 000,00 zł

ZDiZ

0020.1-179

7

14-06-2013

Sfinansowanie budowy placu zabaw w formie siłowni zewnętrznej

30 000,00 zł

WGK/GZNK

0020.1-181

8

14-06-2013

Sfinansowanie nafród w kacji :Sportowe piłkarskie lato 2013"

350,00 zł

WPS

0020.1-180

9

09-08-2013

Sfinansowanie projektu edukacyjno-edukacyjny "Bo ze Wsi"

500,00 zł

WPS

0020.1-231

10

09-08-2013

Festyn integracyjny

500,00 zł

WPS

0020.1-231

11

09-08-2013

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - ZSZ nr 2

3 000,00 zł

WE

0020.1-232

12

09-08-2013

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - ZSAKiHU

3 000,00 zł

WE

0020.1-232

13

09-08-2013

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - V LO

3 000,00 zł

WE

0020.1-232

14

09-08-2013

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - ZKPiG nr 17

3 000,00 zł

WE

0020.1-232

15

09-08-2013

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - SP nr 23

3 000,00 zł

WE

0020.1-232

16

03-09-2013

II Bieg Oliwski

2 000,00 zł

WPS

0020.1-233

17

25-09-2013

Spotkania i spacery edukacyjne "Oliwskie Historie"

600,00 zł

WPS

0020.1-248

18

25-09-2013

"Wieczory opowieści" - spotkania edukacyjne WiMBP f. nr 2

1 200,00 zł

BPK

0020.1-250

19

25-09-2013

Opłata za domene internetową

90,00 zł

BRMG

§4350

20

08-11-2013

Dofinansowanie nagród turniej tenisa stołowego - ZKPiG nr 17

350,00 zł

WE

0020.1-280

21

08-11-2013

Dofinansowanie nagród turniej sportowy Dzień Niepodległości

350,00 zł

WE

0020.1-280

22

25-11-2013

Zakup paczek dla potrzebujących mieszkańców

4 000,00 zł

BRMG

§4210

23

25-11-2013

Sfinansowanie warsztatów plastycznych dla dzieci - SP nr 23

1 500,00 zł

WE

0020.1-288

24

25-11-2013

Sfinansowanie zajęć gimnastycznych - ZKPiG nr 17

1 500,00 zł

WE

0020.1-288

25

25-11-2013

Sfinansowanie warsztatów plastycznych dla seniorów

3 000,00 zł

WPS

0020.1-289

26

25-11-2013

Dofinansowanie wigilii dla oliwskich seniorów

2 000,00 zł

WPS

0020.1-289

27

29-11-2013

Warsztaty plastyczne dla dzieci - PS nr 23

800,00 zł

WE

0020.1-294

28

29-11-2013

Utrzymanie zieleni w Parku Oliwskim

1 682,00 zł

ZDiZ

0020.1-295

29

POZOSTAŁO:

0,00 zł

Wykorzystano

WYKORZYSTANO:

103 422,00 zł

100,00%

Zdajemy sobie sprawę, że w Oliwie jest jeszcze wiele do zrobienia i stale będą wynikały nowe problemy. Maleje również liczba mieszkańców. Chcemy, aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie mogą uzyskać radę i informację, a my będziemy służyć swoją pomocą. Kończąc sprawozdanie składamy podziękowanie wszystkim osobom, które współpracowały w 2013 roku z Zarządem i Radą Osiedla w rozwiązywaniu problemów Mieszkańców Oliwy.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Strug

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Marek Szreder

wstecz...