Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Wyniki kontroli na terenie przy ul. Kościerskiej

15.06.2014

Przedstawiamy wynik kontroli dokonanej na wniosek Zarządu Dzielnicy na skutek sygnałów zaniepokojonych mieszkańców Oliwy.

W dniu 27.05.2014r. wystąpiono do Straży Miejskiej w Gdańsku z prośbą o sprawdzenie informacji dotyczącej zwożenia mas ziemnych na działkę przy ul. Kościerskiej 1. Straż Miejska udała się na posesję dniu 30.05.2014r.


W dniu 9.06.2014r. pracownicy tut. wydziału przeprowadzili wizję w terenie. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem terenu. Na działce, poza nawiezionymi masami ziemnymi, nie stwierdzono żadnych odpadów. Nie potwierdziła się informacja o zasypaniu rowu.
Według informacji uzyskanej od właściciela działki, zamierza on obecnie zasiać trawę na tym terenie.

Dodatkowo tut. wydział zwrócił się pisemnie do właściciela działki o złożenie wyjaśnień na temat prac prowadzonych na ww. terenie.


BożenaAraminowicz
inspektor Wydziału Środowiska
Urząd Miejski w Gdańsku

wstecz...