Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Na ratunek dawnej przychodni

23.02.2015

Zarząd Dzielnicy Oliwa zwracił się z wnioskiem do Piotra Grzelaka, wiceprezydenta Gdańska o zorganizowanie spotkania na temat przyszłości terenów i posesji położonych w Gdańsku Oliwie przy al. Grunwaldzka 505, 507, 509, 511, 513.

Miasto Gdańsk już wielokrotnie próbowało sprzedać te nieruchomości. Do zakupu tego terenu oliwskie firmy budowlane zachęcał również Zarząd Dzielnicy. Jednak prawdopodobnie obwarowania konserwatorskie dotyczące dawnego hotelu / przychodni lekarskiej zniechęcają potencjalnych nabywców.

Zarząd Dzielnicy chciałby przedyskutować możliwość nowego podziału działek, aby można je było sprzedać bez konieczności zakupu budynku dawnej przychodni.

Chcielibyśmy również omówić możliwość wykorzystania budynku dawnej przychodni (o pow. użytk. 2.708 m2 i kubaturze 12.330 m3) na potrzeby dzielnicy i całej, północnej części miasta.

Możliwe funkcje obiektu:

- Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych (projekt realizowany skutecznie w Sopocie)
- Filia Urzędu Miejskiego dla północnej części miasta (dla dzielnic: Osowa, Oliwa, VII Dwór, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)
- Dzielnicowe centrum kultury, na wzór Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku czy Stacja Orunia GAK
- wykorzystanie parteru na cele handlowo - usługowe

Na realizację części propozycji miasto może aplikować o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej itp.

Olbrzymią zaletę budynku jest jego doskonałe położenie komunikacyjne: przy pętli tramwajowej i autobusowej oraz w pobliżu stacji SKM.

Budynek od ponad dziesięciu jest opuszczony i nie znajduje chętnego nabywcy. Uważamy, że czas najwyższy zastanowić się wspólnie nad inna formą zagospodarowania tej nieruchomości, która w obecnej postaci źle rzutuje na wizerunek miasta, generuje koszty oraz stwarza zagrożenie katastrofy budowlanej.

Zarząd Dzielnicy Oliwa

wstecz...