Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Pierwsza sesja nowej Rady Dzielnicy

02.04.2015

Pierwsza sesja Rady Dzielnicy Oliwa w nowej kadencji odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 18:30 w siedzibie Rady przy ul. Opata Rybińskiego 10.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców!Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Dzielnicy Oliwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1169/14 Rady Miasta

Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1954 z późń. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 15 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 18:30 obrady I sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym porządkiem obrad:1. Sprawy regulaminowe,

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.Radna Miasta Gdańska
Małgorzata Chmiel

wstecz...