Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

"Gdańsk w nowej perspektywie" – I debata publiczna

26.04.2015

Gdańsk w nowej perspektywie ― porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Prezydenta Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza mieszkańców na pierwszą debatę nad kluczowymi zagadnieniami rozwoju Gdańska.

29 kwietnia 2015 godz. 16.00 ― 20.00, Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk pl. Solidarności 1, audytoriumModerator: Piotr Lorens, Politechnika Gdańska

Program spotkania
1. Rozpoczęcie 16.00 ― 16.30
Powitanie gości – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
Gdańsk 2030 wspólnota celu, czy „gra o tron” ? – Wiesław Bielawski, Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej

2. Kształtowanie modelu polityki przestrzennej miasta 16.30 ― 17.30
Dlaczego nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ?Marek Piskorski, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Planowanie formalne i nieformalne - Anna Geppert, Universite Paris IV Sorbone
Trudności i wyzwania partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennymIzabela Mironowicz, Politechnika Wrocławska, TUP Wrocław
Dyskusja
Przerwa kawowa 17.30.-17.45

3. Partycypacja w planowaniu przestrzennym – dyskusja panelowa 17.45 ― 18.45
Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych
Grzegorz Pęczek, Sopocka Szkołą Wyższa
Karol Spieglanin, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Barbara Pujdak, Biuro Rozwoju Gdańska
Jakub Szlachetko, Instytut Metropolitalny
Dyskusja

4. Kluczowe zagadnienia polityki przestrzennej Gdańska – dyskusja panelowa członków Rady Studium 18.45 ― 20.00
Piotr Lorens, Maciej Berendt, Piotr Dominiak, Aleksandra Dulkiewicz, Małgorzata Dymnicka, Jacek Friedrich, Mateusz Hoppe, Paweł Wład. Kowalski, Iwona Sagan, Piotr Soyka, Grzegorz Strzelczyk, Wojciech Targowski
Dyskusja

wstecz...