Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Konsultacje budżetu Rady Dzielnicy na 2016 rok

23.02.2016

W tym roku Rada Dzielnicy Oliwa może wydać na potrzeby dzielnicy sumę 64684 złotych. Kwota ta wynika z uchwały Nr XIII/362/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2016 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

W ramach konsultacji dot. Budżetu Rady na 2016 rok, przekazujemy propozycję wydatkowania powyższych środków na następujące cele:
1. Sfinansowanie utworzenia zewnętrznego placu zabaw dla dzieci - 48000 zł

2. Sfinansowanie warsztatów plastycznych dla dzieci – 3000 zł

3. Akcja „Czytanie na dywanie” w Bibliotece Oliwskiej – 2000 zł

4. Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem serwera i domeny internetowej Rady - 250 zł

5. Sfinansowanie nagród w akcji„Oliwskie Lato z Piłką 2014 - 1000 zł

6. Sfinansowanie nagród w turnieju sportowego z okazji Święta Niepodległości - 1000 zł

7. Sfinansowanie nagród IX Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców- 1000 zł

8. Sfinansowanie gry terenowej Geocaching na terenie Oliwy – 1000 zł

9. Sfinansowanie zakupu ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicachOliwy – 3934

10. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców Dzienicy Oliwa- 1500 zł

11. Sfinansowanie IV Biegu Oliwskiego -2 000 złDo 2 marca 2016 roku Rada Dzielnicy Oliwa oczekuje na wnioski i propozycje mieszkańców na wydatkowanie powyższych środków.


Wnioski prosimy przesyłać pocztą mailową na adres oliwa@gdansk.gda.pl lub pisemnie na adres Rada Dzielnicy Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10
80-320 Gdańsk Oliwa


Wnioski można również przekazać osobiście radnym dzielnicy podczas dyżuru lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby Rady Dzielnicy.

wstecz...