Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Komunikat końcowy Akcja zima 2016

06.03.2016

W okresie 13.02 - 28.02, jak co roku, Klub Osiedlowy „AD-REM” w Oliwie oraz GOKF był organizatorem „ AKCJI ZIMA 2016 ” Sportowe i Kulturalne Zimowe Ferie dla dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na zimowiska i spędzającej czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania.
Akcja powyższa swoim zasięgiem obejmowała dzieci i młodzież dzielnicy Oliwa jak i innych dzielnic Miasta Gdańska - w myśl hasła „Wszystkie dzieci są nasze i mają równe szanse ”. W turniejach sportowych startowały także zespoły z dalszych dzielnic Gdańska jak: Zaspa, Osowa czy nawet Sobieszewo.
Udział wzięło także kilkoro dzieci naszych byłych mieszkańców obecnie tymczasowo zamieszkałych na terenie Niemiec i Irlandii.

Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy wiekowe. Grupa młodsza to roczniki szkoły podstawowej i gimnazjalne oraz grupa starsza młodzież ponad gimnazjalna, licealna - tutaj zdecydowanie przeważały zajęcia sportowe popołudniowe .

W programie Akcji przewidziano i przeprowadzono cały szereg imprez sportowych i rekreacyjnych w tym większość na sali sportowej ZKPiG 17 ul .Cystersów

Odbywały się także pokazy muzyczne oraz quizy i konkursy wiedzy oraz występy recytatorsko - taneczne, gry świetlicowe a także spacery, dokarmianie ptaków, wyjścia do pizzerii.
Kontynuowane w tym roku były konkursy oraz quizy o tematyce społecznej i sportowej - w tym sprawy Unii Europejskiej dla młodzieży starszej i wyniki bieżących imprez sportowych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polaków.

Do najbardziej lubianych przez młodzież należały imprezy mające w sobie elementy rywalizacje a więc turnieje sportowe jak:
piłki nożnej halowej /3 osobowej/
tenisa stołowego /2 grupy wiekowe/
gry i zabawy świetlicowe (piłkarzyki stołowe oraz hokej stołowy).

Finaliści turnieju Tenisa Stołowego- Akcji Zima 2016

Oprócz tych konkursów przeprowadzono pogadankę o tematyce sportowej, społecznej oraz plebiscyty na sportowca „Fair Play” i najsympatyczniejszego uczestnika Akcji oraz Czerwona Kartka Rasizmowi.

Generalnie Akcją objęte były dzieci i młodzież w wieku od 10 - 19 lat.
W konkurencjach sportowych obowiązywały 2 grupy wiekowe: 1999 i młodsi oraz grupa starsza licealna.
Dodatkowymi elementami Akcji Zima były zajęcia dla młodzieży starszej i akademickiej (organizowane w cyklu całorocznym stałe dni : poniedziałki i piątki godz.18.00 – 21.00/ treningi , koszykówki, siatkówki oraz dodatkowy turniej piłki nożnej halowej w dniach 22 -28.02.2016 r. w ramach Akcji CZERWONA KARTKA RASIZMOWI na zakończenie Akcji Zima w 2 kategoriach wiekowych).
Dużą popularnością cieszyło się spotkanie i ciekawie przeprowadzony konkurs i pogadanka w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE”, na którym dzieci i młodzież mogła dowiedzieć się jak w bezpieczny sposób należy spędzać czas wolny od nauki i jak pomagać w razie nagłego niebezpieczeństwa.


Większość imprez rozgrywana była na obiekcie własnym klubu a turnieje gier sportowych w Sali ZKPiG 17 w Gd-Oliwie, którego Dyrekcja zawsze rozumie idee wychowania poprzez sport i rekreację, za co serdecznie w imieniu młodzieży dziękujemy!!!!
Na zakończenie Akcji Zima w klubie „AD-REM” odbyło się uroczyste zakończenie dla grupy młodszej połączone z rozdaniem nagród oraz konkursami i quizem. Tutaj najlepszym okazał się Adam Grochowski przed siostrą Ewą. Natomiast na Sali gimnastycznej zakończono Akcję konkursami rzutów do kosza , rozdano medale i nagrody dla wszystkich uczestników.


W konkursach piłkarskich sprawnościowych „ NAJLEPSZY SPORTOWIEC” wygrał Janusz Kiełbratowski przed Oskarem Jankuńcem, Jakubem Józwiakiem i Kamilem Beleckim.
W turniejach TENISA SOŁOWEGO w grupie starszej triumfował - Oskar Jankuniec
II m. – Przemek Kowalewski
III m. – Samuel Rychlik
IV m. –Adam Materny

W grupie młodszej zwyciężył – Kacper Zydroń
II m. – Kacper Skórski,
III m. – Filip Zydroń,
IV m. – Kamil Witkowski

W turnieju piłki nożnej halowej zwyciężył zespół „AD-REM OLIWA” w składzie:
Janusz Kiełbratowski Jakub Jóźwiak, Przemek Kowalewski, Kacper Skórski, Kamil Belecki.
II m. - ekipa ŻABIANKA – Jan Niekrasz,, Jakub Iskierko, Kacper Kalita, Oskar Jankuniec, Kamil Kubiak, Samuel Rychlik.
III m. –zespół ZKPiG 17


Najlepsi otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez GOKF , drobne nagrody rzeczowe otrzymane z Wydziału Promocji i Informacji UM Gdańsk – /DZIĘKI!/ oraz zakupione przez Klub AD-REM. Obowiązywała jednak nadal nasza stara tradycja , że każdy uczestnik naszych imprez otrzymuje chociaż drobny upominek - zgodnie z ideą olimpijską najważniejszy jest przecież sam udział w imprezie . Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali także medale i nagrody główne. Wszyscy uczestnicy otrzymali również słodycze.

Finalisci turnieju Halowego Piłki Nożnej./Zima 2016/


W tegorocznej Akcji pomogli nam starzy i wypróbowani przyjaciele dzieci i młodzieży:
ZKPiG Nr 17 Gdańsk, UM Gdańsk –Wydział Promocji ,Informacji i Komunikacji Społecznej, Rada Dzielnicy Oliwa i RSM ”Budowlani” oraz Firma MERKUS którzy ufundowali nagrody - upominki - słodycze oraz napoje dla uczestników Sportowych Ferii.
Serdeczne Dzięki !!!

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że co roku niestety jest mniej ludzi dobrej woli gotowych do pomocy i podarowania dzieciom i młodzieży nawet kilku drobiazgów.
Niestety co innego mówi się o potrzebach wychowawczych a co innego czyni!!!!
Szkoda, bo przecież wychowanie poprzez sport i kulturę wzbogaca dzieci i młodzież oraz odciąga ich od zgubnych używek (jak narkotyki, papierosy czy alkohol), uczy właściwej sportowej rywalizacji. Fair play , walka z rasizmem w sporcie zwycięża a nie prawo pięści i daje dobre wzorce!!!!


Z przeprowadzonych zapisów rodziców, stała grupa codzienna uczestników Akcji zamykała się liczbą 36 osób natomiast licząc osobostarty w rozgrywkach sportowych i turniejach to udział wzięło 198 młodych zawodników.
Najmilszą zapłatą i podziękowaniem za naszą pracę były uśmiechnięte i zadowolone buzie młodych uczestników i jak zawsze pytania o następne imprezy.
Reasumującm „AKCJA ZIMA” 2016 przeprowadzona przez Klub i GOKF cieszyła się sporą frekwencją . Dzięki super współpracy z ZKPiG Nr 17 grupa sportowa mogła dowolnie korzystać z obiektów szkolnych. Całą Akcję przeprowadziliśmy w oparciu o własną 2 osobową kadrę.


Chciałbym jeszcze raz w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie podziękować Dyrekcji ZKPiG Nr 17 Gdańsk za owocną współpracę przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego środowiska w okresie Ferii Zimowych 2016.

ZA KOMITET ORGANIZACYJNY - Ryszard Riviera

wstecz...