Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zwołanie V sesji Rady Dzielnicy Oliwa

14.03.2016

Zwołuję 21 marca 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 obrady V sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie objęcia mandatu radnego dzielnicy przez Zbigniewa Bąkowskiego
  2. Przyjęcie ślubowania od Zbigniewa Bąkowskiego
  3. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych
  4. Uchwała w sprawie utworzenie użytku ekologicznego w ciągu koryta Potoku Oliwskiego w pobliżu zbiegu ulicy Bytowskiej i ulicy Kwietnej w Gdańsku Oliwie
  5. Uchwała w sprawie skontrolowania wykonania zobowiązań nałożonych na Stowarzyszenie Kupców Polanki, zawartych w umowie dzierżawy targowiska zlokalizowanego pomiędzy ul. Polanki, Obrońców Westerplatte, Schopenhauera w Gdańsku Oliwie
  6. Uchwała w sprawie zmiany granic projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku
  7. Wolne wnioski
  8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Dzielnicy Oliwa
Andrzej Osipów

wstecz...