Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Gdańszczanie za budową Tunelu pod Pachołkiem i Zielonego Bulwaru

11.07.2016

Zarządy Dzielnic: Oliwa, Osowa i Przymorze Małe złożyły wczoraj na ręce prezydenta Gdańska podpisy ponad 5. Tysięcy osób, które popierają budowę Tunelu pod Pachołkiem i Zielonego Bulwaru. Swoje poparcie dla budowy przyjęła również Rada Dzielnicy Strzyża. Wczoraj przedstawiono wyniki badań opinii publicznej na temat tej inwestycji.


Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta GdańskaSzanowny Panie Prezydencie


Trzy Rady i Zarządy Dzielnic: Oliwa, Osowa i Przymorze Małe podjęły aktywne działania na rzecz znalezienia poparcia wśród osób, których głos jest poważany w kraju, oraz poparcia mieszkańców naszych Dzielnic dla budowy trasy łączącej Tunel pod Martwą Wisłą z przyszłym węzłem w Chwaszczynie.

Efektem tych działań jest list księdza Arcybiskupa, Metropolity Gdańskiego Leszka Sławoja Głódzia, w którym wskazując na potrzebę ratowania substancji zabytkowego zespołu pocysterskiego w Oliwie, proponuje wyprowadzenie ruchu samochodowego z ulicy Opata Jacka Rybińskiego i ulic przyległych, w szczególności ruchu tranzytowego, który miałby być skierowany poprzez tunel pod wzgórzem Pachołek. Wyraża w tym liście przekonanie, że projekt znajdzie wsparcie także Rządu, Posłów oraz Senatorów RP i w niedługiej przyszłości pozwoli na rewitalizację Oliwy, historycznej części Gdańska, przywracając jej dawny charakter.

Poparcia dla budowy Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem udzieliły także niektóre Rady Dzielnic, podejmując stosowne uchwały lub oświadczenia. Są one wyrazem zrozumienia i poparcia dla idei kompleksowego rozwiązania komunikacji w Gdańsku.

Jako przedstawiciele Dzielnic zbieraliśmy podpisy osób, którym, proponowane przez władze Gdańska, rozwiązanie odpowiada i w pełni je akceptują. W krótkim czasie, który limitowany był rozpoczynającymi się wakacjami, zebraliśmy ponad pięć tysięcy głosów popierających budowę trasy o przebiegu przedstawionym powyżej.
Niezależną inicjatywę poparcia dla inwestycji podjęli mieszkańcy okolicznych gmin m.in. z miejscowości Chwaszczyno.
Sądzimy, że tak duża grupa osób popierających przystąpienie do inwestycji poprawiającej komunikację w Gdańsku, oraz stanowiącej ochronę dla Oliwy, potwierdza słuszność inicjatywy władz Gdańska i osobiście Pana Prezydenta.


Zarządy Dzielnic:


Oliwy Osowy Przymorza Małego


W załączeniu oryginały poparcia mieszkańcówOświadczenie Nr XI/1/2016
Rady Dzielnicy Strzyża
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie
Drogi Zielonej z tunelem pod Pachołkiem.


Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 6 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r.) z późn. zmianami


Rada Dzielnicy Strzyża
oświadcza, co następuje:


Mając na względzie istotne znaczenie dla Dzielnicy Strzyża powiązańkomunikacyjnych tzw. Drogi Zielonej z Bulwarem Nadmorskim, Nową Spacerową z tunelem
pod Pachołkiem i Nową Kielnieńską popieramy przedstawioną w konsultacjach ogólnomiejskich koncepcjętej trasy i wnosimy o jej pilną realizację.


Przewodniczący
Rady Dzielnicy Strzyża
Piotr Osiecimski

wstecz...