Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Stanowisko na temat przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania

29.08.2016

Dot. Projektu uchwały RMG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku.

Rada Dzielnicy Oliwa wyraża negatywne stanowisko w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku.

Jako główny argument za przystąpieniem do sporządzenia nowego planu w uzasadnieniu uchwały podaje się umożliwienie realizacji większej liczby miejsc parkingowych.

Obecnie obserwujemy, że istniejący układ drogowy al. Grunwaldzkiej staje się niewydolny w godzinach szczytu komunikacyjnego. Powstające nowe obiekty biurowe OBC i Alchemii będę powodować nieodwracalne nasilanie się tego zjawiska. Z tego powodu uważamy, że należy zapobiec dalszemu obciążaniu al. Grunwaldzkiej oraz jej dojazdów w Oliwie dodatkowym ruchem, który powstanie dzięki utworzeniu kolejnych miejsc parkingowych.

Intencją Rady Dzielnicy jest spowodowanie dywersyfikacji sposobów dojazdu osób pracujących na terenie Oliwy i większego wykorzystania bardzo atrakcyjnego położenia dzielnicy pod względem dostępności do środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury dróg rowerowych.

Obowiązujący plan zagospodarowania Oliwa Górna – pas przykolejowy w mieście Gdańsku nie blokuje możliwości inwestycyjnych, a tereny nim objęte są w obrocie komercyjnym i znajdują chętnych nabywców, co można rozumieć jako akceptację obecnych warunków prawnych.

Parametry zawarte w obecnie obowiązującym planie są wystarczające i powinny zostać utrzymane. W związku z tym zmianę planu uważamy za niecelową.

wstecz...