Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Konsultacje budżetu Rady Dzielnicy na 2017 rok

01.02.2017

W tym roku Rada Dzielnicy Oliwa może wydać na potrzeby dzielnicy sumę 63164 złotych. Kwota ta wynika z uchwały Nr XXIX/801/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2017 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.


Do 12 lutego 2017 roku Rada Dzielnicy Oliwa oczekuje na wnioski i propozycje mieszkańców na wydatkowanie powyższych środków.

Wnioski prosimy przesyłać pocztą mailową na adres oliwa@gdansk.gda.pl lub pisemnie na adres Rada Dzielnicy Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10
80-320 Gdańsk Oliwa

Wnioski można również przekazać osobiście radnym dzielnicy podczas dyżuru lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby Rady Dzielnicy.

wstecz...