Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Oświadczenie w sprawie planów Uniwersytetu Gdańskiego dot.zabudowy terenów przy ul. Bażyńskiego 1a

22.11.2017

Oświadczenie Rady Dzielnicy Oliwa w sprawie planów Uniwersytetu Gdańskiego dot. zabudowy terenów przy ul. Bażyńskiego 1a
(na podstawie § 15. ust. 1, pkt. 6 Statutu Rady Dzielnicy Oliwa).


Jako Radni Dzielnicy Oliwa ponownie wyrażamy zdecydowanie negatywne stanowisko odnoście propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu należącego do Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w okolicy ul. Bażyńskiego oraz Wita Stwosza (Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a).


Uzasadnienie


Teren Starej Oliwy jest miejscem wyjątkowym i obowiązkiem Miasta i jego Radnych jest utrzymanie w nienaruszonym stanie spójności architektonicznej tej jednej z najstarszych i najpiękniejszych dzielnic Miasta. Propozycje zmiany w MPZP zawarte we wniosku Uniwersytetu Gdańskiego oraz projekcie uchwały Rady Miasta Gdańska zdecydowanie tę harmonię naruszają.


W związku z powyższym uważamy, że wysokość zabudowy nie powinna przekraczać wysokości budynku starego rektoratu oraz budynków położonych po drugiej stronie ulicy Wita Stwosza (na wysokości starego budynku rektoratu). Również wprowadzenie funkcji mieszkaniowej nie powinno być na tym obszarze uwzględniane.


Naruszenie tego ładu może w przyszłości skutkować dalszymi wnioskami o rozszerzenie obszaru zabudowy odbiegającej od obecnej, w szczególności dotyczy to wysokości budynków powyżej aktualnej zabudowy Starej Oliwy.
Jednocześnie uważamy, że Miasto Gdańsk nie powinno w przyszłości rozpatrywać jakichkolwiek ewentualnych wniosków o zmianę przeznaczenia sąsiednich terenów sportowych UG, a przewidziana dotychczas funkcja sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna powinna pozostać zachowana.


Chcielibyśmy również zauważyć, że dotychczasowe aktualne zapisy planu dają szerokie możliwości realizacji zadań, o których jest mowa w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska bez konieczności ich zmiany.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zamiar przystąpienia do sporządzenia MPZP Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku uważamy za bezpodstawny.

wstecz...