Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Przez cały rok bezpłatne porady prawne w siedzibie Rady Oliwy

02.01.2018

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Od 2018 roku taką pomoc otrzymać można aż w 19 punktach w mieście. Jeden z nich działa od poniedziałku do piątku w siedzibie Rady Oliwy.

W 9 punktach prowadzonych przez gdański MOPR i 10 prowadzonych przez organizacje pozarządowe osoby uprawnione mogą dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, przysługujących im prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy prawa pracy, bezpieczeństwa itd. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu.

Z bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą gdańszczanie, którzy spełniają jeden z warunków:
- mają ważną Kartą Dużej Rodziny
- którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia)
- nie ukończyły 26 lat albo mają powyżej 65 lat
- posiadają ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego
- kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej
- kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty winni wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.

Bezpłatne porady w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2018 roku:
w 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni. Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 - 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58342 31 88.


10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:

1. Instytut Metropolitalny, (siedziba Rady Dzielnicy Oliwa) Oliwa ul. Opata Rybińskiego 10
pon. godz.9 – 13, wt.14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i pt. 10 -14
2.Regionalne Centrum Informacji,al. Grunwaldzka 5
pon. godz. 10 - 14, wt. 15.30 - 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i pt. 10 – 14
pon. godz.9 – 13, wt.14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i pt. 10 -14
3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4
pon. i wt. godz. 15 – 19, śr. 11.30 - 15.30, czw. i pt. 15 – 19
4. Regionalne Centrum Informacji,ul. Gościnna 10
pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 - 12.30, śr. 13 – 17, czw. i pt. 15 – 19
5. Teneo, ul. Jagiellońska 11
pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. i pt. 8-13
6. Dogma, ul. Północna 5
pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i pt. 15 – 19
7. FOSA, ul. Kisielewskiego 12
pon. i wt. godz. 13.45 - 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 - 13.15, pt. 13.45 - 17.45
8. Teneo,ul. Jaśkowa Dolina 105
pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, pt. 8 – 13
9. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40
dni powszednie godz. 8.30 -12.30
10. FOSA,ul. Reduta Wyskok 2
pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 - 17.15, czw. 14 – 18, pt. 9 – 13.

wstecz...