Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Wyłożenie planu Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

07.01.2018

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku (nr 0264) będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.


Obszar planu ograniczony jest od wschodu terenami PKP/SKM, od zachodu Aleją Grunwaldzką, od południa pasem drogowym planowanej ulicy tzw. Nowej Abrahama, od północy granicą kompleksu biurowo-usługowego Alchemia. Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (w załączeniu).

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiał obrazujący przebieg granicy planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej www.brg.gda.pl w zakładce Aktualności - Styczniowe wyłożenie projektów planów w BRG.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.01. 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Prosimy o rozpropagowanie powyższych informacji wśród członków Rady Dzielnicy Oliwa oraz zainteresowanych mieszkańców – w tym celu załączamy kopię wyciągu z obwieszczenia Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiotowej sprawie.


Z poważaniem

/-/ Edyta Damszel-Turek


Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

wstecz...