Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 lutego 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium

05.03.2018

Przypominamy o publicznej prezentacji projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza5 marcao godzinie 17.00 do swojej siedzibyw budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24, sala Akwen.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny w gospodarce przestrzennej. Dotyczy rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. Rozstrzygnięcia przestrzenne nowego studium stwarzają ramy dla rozwoju Gdańska jako półmilionowego, policentrycznego centrum społecznego, gospodarczego i kulturowego metropolii.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23 października do 21 listopada 2017 roku. Dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. 7 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Do 12 grudnia 2017 roku można było składać uwagi do projektu studium oraz prognozy. W ustawowym terminie wpłynęły 332 uwagi.


Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag


Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad Studium, 5 marca 2018 roku w sali Akwen, w budynku Solidarności (ul. Wały Piastowskie 24) o godzinie 17.00 odbędzie się publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium oraz prognozy.


Z projektem rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.Dokumenty dostępne są tutaj

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Kancelaria Prezydenta Referat Prasowy

wstecz...