Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii, zaprasza na prelekcję: „Zmiany klimatyczne: wczoraj, dziś i jutro”, którą zaprezentuje Dawid Weisbrodt. Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2018 roku (wyjątkowo w ostatni czwartek miesiąca) o godz. 16:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10.

Zmiany klimatyczne stały się jednym z najpoważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i wszystko wskazuje na to, że mogą one w znaczący sposób wpłynąć na dalsze losy ludzkości. Czy jednak po raz pierwszy nasz gatunek ulega presji zmian klimatu? Czy obecne ocieplenie, to chwilowa anomalia, czy może początek globalnej katastrofy? Jak obecne zmiany prezentują się na tle zmian klimatycznych w poprzednich epokach geologicznych?

Na te i wiele innych pytań postara się odpowiedzieć dr Dawid Weisbrodt, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, na co dzień zajmujący się badaniem zmian środowiska przyrodniczego w przeszłości. Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące czynników warunkujących zmienność warunków klimatycznych w różnych skalach czasowych. Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na ekosystemy oraz procesy gospodarcze i społeczne.

Serdecznie zapraszamy!

Działalności Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku jest finansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dziękujemy Radzie Dzielnicy Oliwa za udostępnienie sali.


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje