Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 16 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady II sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Przedstawienie koncepcji mpzp Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej 533-537.
  2. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2019 rok.
  3. Uchwała w sprawie powołania komisji stałej Rady Dzielnicy Oliwa.
  4. Uchwała w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Oliwa do ujęcia w  projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje