Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

W środę, 3 lipca o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa odbędzie się spotkanie założycielskie stowarzyszenia dla osób z chorobą Parkinsona i schorzeniami zwyrodnieniowymi układu nerwowego oraz opiekunów.

Jednym ze statutowych działań Rady Oliwy jest podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia.

Taką inicjatywą jest spotkanie założycielskie powstającego w Oliwie stowarzyszenia dla osób z chorobą Parkinsona i schorzeniami zwyrodnieniowymi układu nerwowego oraz opiekunów.

Na spotkanie to zapraszamy w środę, 3 lipca o godz. 18.00 do siedziby Rady Dzielnicy Oliwa przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10.

Taka forma organizowania się chorych i osób ich wspierających daje więcej możliwości rozszerzenia działań wspomagających leczenie tych schorzeń. Planowane są zajęcia z zakresu arteterapii, rehabilitacji różnymi formami tańca, gimnastyki, neurologopedii oraz działania wspierające poczucie wartości osób dotkniętych chorobą.

Razem możemy więcej!

 

Więcej informacji na profilu "Parkinson w Oliwie"

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje