Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

 

Zwołuję 15 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 obrady III sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Prezentacja i opiniowanie projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku
  2. Uchwała w sprawie zmiany mpzp Wrzeszcz – Strzyża II – Oliwa w mieście Gdańsku
  3. Uchwała w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ulicy Tatrzańskiej i wejścia na Wzgórze na Pachołek
  4. Uchwała w sprawie opiniowania projektów złożonych do edycji Budżetu Obywatelskiego 2020
  5. Uchwała w sprawie budowy nowej palmiarni w Parku Oliwskim
  6. Uchwała w sprawie w sprawie ochrony Parku Oliwskiego i bezpieczeństwa na jego terenie
  7. Uchwała w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska Park Oliwski
  8. Uchwała w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kaszubskiej
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje