Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Wczoraj doszło do rozbiórki kamienicy przy ul. Podhalańskiej 13. Z naszych informacji wynika, że inwestor przy przebudowie był zobligowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (w imieniu PWKZ) do zachowania charakterystycznej ściany frontowej. Doszło jednak do jej rozbiórki.

Inwestor (firma Becher z Kielc) deklaruje odtworzenie ściany i przekazał nam wizualizację inwestycji. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie rozpoczyna Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zarząd Dzielnicy Oliwy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu sprawdzenia przez prokuraturę czy dopełniono wszelkich niezbędnych procedur przy rozbiórce kamienicy przy Podhalańskiej 13.

Zarząd Dzielnicy Oliwa

Wizualizacja kamienicy przy ul. Podhalańskiej 13 / mat. Bechter/ Bedra Cichosz Architekci


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje