Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Rada Dzielnicy Oliwa podtrzymuje stanowisko Rady poprzedniej kadencji dotyczące sprzeciwu wobec budowy ulicy o roboczej nazwie Nowa Sudecka. Apelujemy o uczynienie transparentnymi rozmów miasta z deweloperem i włączenie w ten proces Rady Dzielnicy.

Według ostatnich informacji prasowych, nowa droga łącząca ulicę Wita Stwosza z aleją Grunwaldzką oraz Olivia Business Centre ma mieć aż cztery pasy ruchu i będzie przebiegać w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i szkoły podstawowej, przecinając drogę dzieciom do miejsca edukacji.

Przez lata domagaliśmy się udziału w rozmowach nad kształtem tej ulicy. Władze oraz jednostki miasta odmawiały nam takiej możliwości zasłaniając się wstępną umową z prywatną firmą. O kształcie nowej ulicy i rozwiązaniach zastosowanych w jej projekcie mamy się dowiedzieć dopiero po podpisaniu umowy między miastem a deweloperem. Wtedy jednak nie będzie już żadnych możliwości wpływu na kształt planowanej inwestycji publiczno – prywatnej, która de facto powstaje za naszymi i mieszkańców plecami bez żadnych konsultacji społecznych. Przed ostatnimi wyborami samorządowymi deklarowano, że czas takich praktyk minął.

Takie działania w jawny sposób gwałcą podstawowe trzy zadania Dzielnicy wpisane przez Radę Miasta Gdańska w statucie Dzielnicy Oliwa:

1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,

3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania.

Warto dodać, że plan zagospodarowania przestrzennego sprzed 18 lat  na bazie którego projektowana jest ta droga powstał w czasach, gdy nie było jeszcze Rady Dzielnicy a udział mieszkańców w procedurze planistycznej był wręcz celowo utrudniany poprzez zaniechanie propagowania informacji o tworzeniu planu. Można uznać, że plan ten nie został w żaden sposób rzetelnie skonsultowany z mieszkańcami. Teraz na jego podstawie próbuje się w tajemnicy przed mieszkańcami wybudować czteropasmową ulicę, która zakorkuje na wiele godzin dziennie ul. Wita Stwosza, ul. Derdowskiego, ul. Obrońców Westerplatte, Polanki i sąsiednie.

Budowa nowej ulicy o takich parametrach stoi w jawnej sprzeczności z Planem Zrównoważonej Mobilności dla Gdańska z 2018 roku. Cytat: „Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju transportu zakłada się stopniowe ograniczanie roli samochodu w mieście (przede wszystkim w śródmieściu oraz dzielnicach historycznych). Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie powierzchni przestrzeni wykorzystywanej do parkowania , zmniejszenie zatłoczenia ulic oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, które negatywnie przekładają się na jakość życia w Gdańsku.”

Budowa nowej ulicy stoi również w sprzeczności z deklarowanym przez władze miasta wspieraniem komunikacji zbiorowej. Zachęci to jedynie kolejne setki czy tysiące kierowców do przyjazdu do OBC samochodem a nie komunikacją miejską.

Apelujemy do władz miasta i radnych Gdańska o wspólne działania na rzecz wstrzymania tej inwestycji do czasu uczynienia transparentnym procesu ustaleń miasta z deweloperem i urealnienia wpływu mieszkańców na projektu budowy nowej ulicy.

Tak istotne dla dzielnicy ustalenia nie mogą być prowadzone w tajemnicy, w zaciszu prywatnych gabinetów deweloperów - bez poszanowania sąsiedztwa i na przekór mieszkańcom.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Oliwa

Olaf Dramowicz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

Tomasz Strug

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Oliwa

Jolanta Urbaniak – Szwankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje