Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Gdański Funduszu Społeczny to pula środków przeznaczonych na wsparcie niedużych projektów sąsiedzkich realizowanych zarówno przez grupy mieszkańców, ale także organizacje pozarządowe działające w obszarze współpracy lokalnej. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. Środki dystrybuowane są w ramach tzw. regrantingu – pochodzą z Urzędu Miasta Gdańska a ich operatorem jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Są to:

– minigranty do 500 zł. – dostępne dla grup min. 4 mieszkańców i mieszkanek Gdańska  

– granty do 5000 zł. – dostępne dla organizacji pozarządowych 

Trwa nabór wniosków do na MINIGRANTY (do 500 zł), w ramach GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO 2020.

I Nabór wniosków na MINIGRANTY dla NIEFORMALNYCH GRUP SĄSIEDZKICH  zakończy się 16 marca.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Miasta Gdańska i dedykowane grupom nieformalnym, na wspieranie inicjatyw sąsiedzkich.

 

Rocznie organizowane są dwa nabory zarówno na minigranty jak i granty. W 2018 i 2019 roku udało się dofinansować ok 80 inicjatyw na działania społeczne w kilku obszarach: 

1. Obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, 

2. Organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej, 

3. Wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Aktualne informacje znajdują się w zakładce PROJEKTY.

 

Wszelkie informacje szczegółowe oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie dedykowanej Funduszowi : 

 http://gfs.org.pl/2020/02/29/startujemy-z-pierwszym-naborem-2020-roku-na-minigranty/


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje