Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 13 marca 2020 roku (piątek) o godzinie 18:00 obrady VI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie wdrażania w dzielnicy Oliwa idei i postanowień Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska.
  3. Współpraca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Radą Dzielnicy
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje