Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 17 listopada 2020 roku (wtorek) o godzinie 19.10 obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego 31a w mieście Gdańsku.
  2. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  3. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku  na terenie dzielnicy Oliwa.
  4. Uchwała w sprawie ujednolicenia dozwolonej prędkości na al. Grunwaldzkiej na terenie dzielnicy Oliwa.
  5. Uchwała w sprawie zaniechania organizacji iluminacji świątecznej w Parku Oliwskim.
  6. Uchwała w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje