Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 29 grudnia roku (wtorek) o godzinie 19.00 obrady IX sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie rozbudowy monitoringu wizyjnego o teren parku wokół zbiornika retencyjnego „Spacerowa”- Staw nr 8  na terenie dzielnicy Oliwa.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje