Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 2 lutego (wtorek) o godzinie 19.15 obrady X sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje