Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na pierwszej w tym roku sesji, radni dzielnicy zdecydowali o wydatkach z budżetu Oliwy. Do rozdysponowania była kwota blisko 264 tys. złotych przeznaczona przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową jednostki pomocniczej w Oliwie. Przy uchwalaniu uchwały budżetowej radni posiłkowali się ankietą oceniającą zeszłoroczne wydatki z budżetu dzielnicy.

Uchwała Nr  X/35/21

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 2 lutego 2021 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.) oraz uchwały NR XXVI/702/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2021 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 • 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 263 610 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2021 do dyspozycji Rady Dzielnicy Oliwa na następujące cele:

 

 1. Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem domeny internetowej i serwera Rady Dzielnicy Oliwa –  370 zł
 2. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta 3 maja – 1700 zł
 3. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka – 1000 zł
 4. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta Oliwy – 1100 zł
 5. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego „Oliwskie Lato z Piłką 2021” - 2200 zł
 6. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Święta Niepodległości - 2000 zł
 7. Sfinansowanie organizacji XIV Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy - 1000 zł 
 8. Sfinansowanie zajęć gimnastycznych dla seniorów – 4800 zł
 9. Sfinansowanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach – 100 000 zł
 10. Sfinansowanie zakupu sprzętu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdańsku – 4500 zł
 11. Sfinansowanie XX edycji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Oliwa” – 4000 zł
 12. Sfinansowanie zakupu książek do Biblioteki Oliwskiej - 7000 zł
 13. Sfinansowanie spotkań i warsztatów z literatami w Bibliotece Oliwskiej – 10 000 zł
 14. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa - 3000 zł
 15. Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy – 7 000 zł
 16. Kontynuacja prac nad odtworzeniem ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim – 10 000 zł
 17. Sfinansowanie oznakowania punktów widokowych na terenie Oliwy – 6500 zł
 18. Sfinansowanie Biegu Oliwskiego – 3000 zł
 19. Montaż słupków zabezpieczających pieszych i chodniki – 20 000 zł
 20. Sfinansowanie Święta Oliwy „Viva Oliva” – 8000 zł
 21. Sfinansowanie Wigilii Oliwskiej – 3000 zł
 22. Rezerwa budżetowa – 63.440 zł

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa

 

 • 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         

                                                                                   Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

                                                                                                          Zofia Pomirska

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje