Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

I miejsce w otwartym konkursie rzeźbiarskim na projekt pomnika Ireny Jarockiej, projekt Studia rzeźby Jagenmeer, Maciej Jagodziński-Jagenmeer. Zdjęcie przedstawia wybrany do realizacji projekt. Miniaturowa figura, pomnik kobiety w tanecznej pozie z wystawioną do boku ręką ubranej w długa suknię z długimi rozkloszowanymi rękawami. Obok biały, gipsowy model głowy pomnika, głowa kobiety z włosami do ramion ustawiona na drewnianym postumencie. Za projektami plansza z wizualizacjami, jak pomnik będzie wyglądał w przestrzeni parku.

Zwołuję 19 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 19.00 obrady XII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) 


z następującym porządkiem obrad:

  1. Zmiany w uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  2. Uchwała w sprawie wyniku otwartego konkursu rzeźbiarskiego na projekt pomnika Ireny Jarockiej.
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Sadowskiej.
  4. Uchwała w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Oliwa do ujęcia w  projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
  5. Oświadczenie - Protest przeciw marginalizacji działań Rady Dzielnicy Oliwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje