Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

W internecie pojawiły się zdjęcia pokazujące zupełnie obumarłą palmę daktylową z Parku Oliwskiego. Walczyliśmy o ocalenie tego drzewa od stycznia 2013 roku, gdy liście palmy przestały się mieścić w dotychczasowej palmiarni . W 2015 roku wystąpiliśmy do miasta o wpisanie daktylowca na listę pomników przyrody, celem prawnej ochrony wyjątkowego drzewa. Zbywano nad do końca, zasłaniając się argumentami niezgodnymi z rzeczywistością. Odnosimy wrażenie, że zrobiono niemal wszystko, by to drzewo dobić.

W związku z powyższym oraz przedstawionymi poniżej faktami, wzywamy władze miasta do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób:

- które ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie tego ważnego dla przyrody i historii Oliwy drzewa,

- które przez kilka lat ignorowały głos przedstawicieli mieszkańców dzielnicy i hamowały proces wpisania daktylowca na listę pomników przyrody, a tym samym jego prawną ochronę.

Rozważamy obecnie zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

W grudniu 2015 roku rada Oliwy wystąpiła do miasta z uchwałą o ustanowienie daktylowca rosnącego w Palmiarni parku Oliwskiego pomnikiem przyrody.

Radni podkreślali w uchwale, że rosnący w Parku Oliwskim 180 – letni daktylowiec jest najstarszym tego typu okazem w Polsce i jednym ze starszych na terenie Europy. Według radnych okaz rosnący w Palmiarni Parku Oliwskiego znakomicie spełniał wymienione w ustawie kryteria pomnikowe i jako taki powinien być prawem chroniony.

Mijały lata, trwała bodowa nowej Palmiarni. Na początku tego roku Zarząd Dzielnicy wystąpił z zapytaniem o powód braku odpowiedzi na uchwałę Rady sprzed 5 lat. Pod koniec maja otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dowiedzieliśmy się z niej, że decyzja o ustanowieniu daktylowca pomnikiem przyrody została odroczona do czasu zakończenia budowy Palmiarni. Dalsze decyzje miały zastać podjęte po otrzymaniu opinii od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Okazuje się jednak, że taka opinia trafiła rok temu do Wydziały Środowiska, a mimo to nie przygotowano uchwały o ustanowienia pomnika przyrody.

 

 

 Zarząd Dzielnicy Oliwa


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje