Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

2 września wieczorem przesłaliśmy do zastępcy Prezydenta ds. inwestycji Alana Aleksandrowicza skargę w sprawie skandalicznej realizacji budowy oświetlenia przy ulicach: Bytowskiej, Kościerskiej i Kwietnej. Po godzinie otrzymaliśmy od wiceprezydenta zapowiedź wyjaśnienia sprawy.

 

Skarga w sprawie realizacji budowy oświetlenia przy ulicach: Bytowskiej, Kościerskiej i Kwietnej w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2021

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2021 prowadzona jest budowa oświetlenia ul. Kościerskiej, Bytowskiej i Kwietnej w Oliwie.

Bardzo nas cieszy ta wyczekiwana przez lata inwestycja, która znacznie poprawi bezpieczeństwo na tych ulicach.

Jesteśmy jednak wstrząśnięci działaniami, które mogą doprowadzić do uschnięcia wielu drzew, w tym również posadzonych w ostatnich latach z budżetu Dzielnicy Oliwa.

Zaalarmowani przez mieszkańców, wczoraj w gronie radnych Oliwy byliśmy na budowie. Poraziło nas to co tam zastaliśmy.

Wbrew dokumentacji projektowej, odkryte wykopy na kable prowadzone są niemal przy samych pniach, przerywane są korzenie drzew młodych i starych. Kable powinny być rozprowadzane metodą bezwykopową. Przy ul. Kwietnej znaleźliśmy nawet drzewko wykopane razem z korzeniami.

Można odnieść wrażenie, że na budowie nie ma odpowiedzialnego inspektora z ramienia inwestora, którym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Mamy podejrzenia, graniczące niemal z  pewnością, że nie było tam również nigdy autora projektu oświetlenia.

Bo jak można zaprojektować ustawienie latarni kilkanaście centymetrów od klonu polnego albo nie przewidzieć, że klosz latarni będzie świecił np. w gęstwinie koron rosnących wokół stuletnich brzóz, kasztanowców lub klonów? To się wytnie?

Na mapach geodezyjnych nie wszystko widać …

Stanowczo protestujemy wobec takiego traktowania zielonej spuścizny Oliwy. Nie zgadzamy się na bezmyślne niszczenie krajobrazu dróg prowadzących do Doliny Radości.

Oczekujemy kontroli budowy,  działań naprawczych oraz korekt w projekcie celem maksymalnej ochrony rosnącego przy tych ulicach drzewostanu.

W załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną.

 

Zarząd Dzielnicy Oliwa

 

Odpowiedź zastępcy Prezydenta ds. inwestycji Alana Aleksandrowicza:

 

 Szanowny Panie Przewodniczący,

Wyjaśniamy sprawę na poziomie DRMG i GZDiZ, który określa wytyczne do projektowania pod kątem:

- czy prace na tym zadaniu są prowadzone niezgodnie z dokumentacją projektową i niezgodnie ze sztuką oraz

- czy błędnie zaprojektowano lokalizacje latarni w relacji do drzewostanu.

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje