Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 22 lutego (wtorek) o godzinie 19.30 obrady XV sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

 1. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2022 rok
 2. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury
 3. Uchwała w sprawie rozbudowy parkingu przy ulicy Opackiej
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie na parkingu przy ulicy Opackiej
 5. Uchwała w sprawie niezwłocznego podjęcia działań dążących do kompleksowej modernizacji pętli tramwajowo-autobusowej w Oliwie
 6. Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Elfów”
 7. Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Ropuszy Staw przy Dworze I”
 8. Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Ropuszy Staw przy Dworze III”.
 9. Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Traszka Górska w Żwirowni”
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje