Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

  Lista postulatów Rady Dzielnicy Oliwa oraz mieszkańców dot. planów remontu ul. Czyżewskiego w Oliwie. Opinie mieszkańców zebrane na podstawie przesłanej korespondencji oraz publicznego spaceru wzdłuż całej ulicy w dniu 17 lipca 2023 roku.

 

Najczęściej padające postulaty to uspokojenie ruch, zawężenie jezdni do niezbędnego prawnie minimum oraz wprowadzenie na całej długości ulicy Czyżewskiego drogi rowerowej.

 

Pełna lista postulatów:

 

- uczytelnienie wyjazdu kontrapasa rowerowego z ul. Cystersów w ul. Opacką  -

rowerzyści są niewidoczni dla jadących od ulicy Czyżewskiego, wjeżdżają na skrzyżowanie bez dedykowanej dla nich sygnalizacji świetlnej, często wprost pod jadące na zielonym świetle samochody od strony Czyżewskiego czy Spacerowej

 

- realizacja wydzielonego w jezdni pasa rowerowego na odcinku od ul. Opackiej do Czyżewskiego 11

 

- budowa wydzielonej drogi rowerowej w śladzie obecnego chodnika na odcinku od Czyżewskiego 11 do granicy z Sopotem

 

- wyeliminowanie parkowania na chodniku wzdłuż ogrodzenia cmentarza – chodnik jest wąski - trudno przejść, gdy stoją na nim samochody

 

- wniosek o wyniesione przejście / skrzyżowanie przed Szkołą Podstawową nr 23

 

- wniosek o poszerzenie chodnika na wysokości posesji Opacka 9

 

- wniosek o wyniesione skrzyżowanie ulicy Czyżewskiego i Tatrzańskiej wraz z przejściem dla pieszych

 

- wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na całej długości ul. Czyżewskiego

- konieczność przechwycenia przez kanalizację deszczową wody opadowej spływającej z lasu ulicami Tatrzańska, Pawła Gdańska, Karpacka itd. – dodatkowe kolektory ściekowe

 

- wniosek o przejście sugerowane – wyniesione na wysokości posesji Czyżewskiego 6 (brama cmentarza - sklep Żabka)

 

- wniosek o słupki na chodniku ul. Karpackiej, celem uniemożliwienia parkowania na chodniku

 

- okolice Czyżewskiego 11 - wniosek o słupki uniemożliwiające wjazd na chodnik samochodów bezpośrednio z wjazdu do pawilonów handlowych – chodzi o podobne rozwiązanie, jakie zastosowano w dalszej części ulicy Czyżewskiego

 

- wniosek o przejście dla pieszych / wyniesione przejście sugerowane na wysokości posesji Czyżewskiego 11 i schodów prowadzących do ul. Opackiej wzdłuż ogrodzenia cmentarza (jedna z głównych dróg pieszych do tramwaju)

 

- naprawa schodów prowadzących do ul. Opackiej wzdłuż ogrodzenia cmentarza

 

- wniosek o remont miejskiego odcinka ul. Bobrowej przy posesji Czyżewskiego 25 wraz z uregulowaniem sytuacji parkingowej w okolicy (usunięcie samochodów z chodnika)

 

- wniosek o wymalowanie zebry przy nowym rondzie (Nowa Górskiego) w miejscu przejścia dla pieszych i obniżenia krawężników

 

- rozwiązanie problemu wyjazdu z garaży posesji Czyżewskiego 32, których wybudowanie usankcjonowało miasto – obecnie kierowcy przejeżdżają przez przejście dla pieszych, często zahaczając o wyspowe azyle – brak postulowanego od dawna lustra, które umożliwi wyjazd utrudniony wysokim ogrodzeniem – możliwe rozwiązanie: wyniesione przejście bez wyspowych azyli dla pieszych

 

- w celu wygłuszenia hałasu ulicy i odtworzenie zielonej alei, wniosek o rozbruki w chodniku i nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż posesji Kazimierza Górskiego 12 (do ronda)

 

- analiza możliwości utworzenia przyjścia (wyniesionego) dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego Czyżewskiego 01 i posesji Czyżewskiego 33, na wylocie drogi do budowanego osiedla

 

- zwrócenie szczególnej uwagi przy remoncie na to, by nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew rosnących przy ulicy (w tym liczne pomniki przyrody).

 

 

Podczas rozmów z mieszkańcami często padały porównania do sopockich ulic: Armii Krajowej czy zrealizowanej ostatnio ulicy 3 maja, która stawiana jest za wzór podobnych przeobrażeń.

 

 

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie tych postulatów i wykorzystania planowanego remontu ulicy Czyżewskiego jako szansy na gruntowną zmianę charakteru tej ulicy.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

/-/ Tomasz Strug

Przewodniczący Zarządu

Dzielnicy Oliwa


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje