Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Kiedy?

Od 11 września 2023 r. od godz. 0:00 do 25 września 2023 r. do godziny 23:59

Ile pieniędzy jest w puli BO2024?

Do wykorzystania jest 20 441 573 złote.

W tym, na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 624 463 złote, a na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 3 306 790 złotych.

Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom co najmniej kilku dzielnic, przewidziano 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 1 140 000 złotych.

 

Kto może głosować ?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do rejestru wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca.

 

Ile jest projektów?

Na listy do głosowania trafiło 399 projektów, w tym 354 dzielnicowe i 45 ogólnomiejskich.

Ogólnomiejskie to 33 projekty "regularnego" Budżetu Obywatelskiego oraz 12 projektów Zielonego BO. Dzielnicowe to z kolei 270 projektów "regularnego" BO i 84 Zielonego BO.

 

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.gdansk.pl

Po kliknięciu w żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego przechodzi się do systemu do głosowania, gdzie należy się zarejestrować.

Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub przesłany mailem. Ten kod wysyłany jest do osób uprawnionych do głosowania, należy go wpisać w trakcie rejestracji w systemie do głosowania, by móc zagłosować.

 

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów:

- 5 punktów na projekty dzielnicowe „regularnego” BO

- 1 punkt na projekt ogólnomiejski „regularnego” BO

- 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego BO

- 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego BO

Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

 

Nagrody za głosowanie

nagrody dla mieszkańców

Każdego dnia głosowania 5 osób wygrywa pakiety z gadżetami, będzie to kolejno: 1, 10, 100, 500, 1000 osoba, która odda głos na projekty Budżetu Obywatelskiego.

 

nagroda dla dzielnicy

dzielnica, w której zagłosuje najwięcej mieszkanek i mieszkańców, wygra iluminacje świąteczne. Wystarczy podczas głosowania zaznaczyć w systemie dzielnicę, w której się mieszka. Ta deklaracja będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu frekwencji danej dzielnicy.

Mobilne punkty do głosowania

Na czas trwania głosowania zorganizowane będą mobilne punkty do głosowania w dzielnicach Gdańska. Będzie w nich można, z pomocą konsultantów zagłosować na wybrane projekty. Wystarczy mieć ze sobą tylko dokument tożsamości. Wykaz wszystkich lokalizacji jest dostępny na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje