Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 19 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 obrady XX sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

  • Uchwała w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Tatrzańskieji Czyżewskiego
  • Uchwała w sprawie przyszłości budynku i terenu przy ul. Opackiej 11 oraz lokalizacji biura cmentarza oliwskiego
  • Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2023 rok.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje