Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 14 listopada (poniedziałek) o godzinie 18.30 obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku.
  2. Uchwała w sprawie mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku.
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Walani.
  4. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2022 rok.
  5. Uchwała w sprawie wprowadzenia przy ul. Piastowskiej w Oliwie poboru opłat za parkowanie w ramach Strefy Płatnego Parkowania.
  6. Dyskusja na temat możliwości korekty administracyjnych granic dzielnicy Oliwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

18 października o godz. 18:00 zapraszamy do klubu osiedlowego Ad-Rem (mieszczącego się przy ul. Czyżewskiego 12) na wyjątkowy poetycki koncert Tomasza Olszewskiego. Spotkanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Oliwa.

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje