Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Biblioteka Oliwska wraz z Radą Dzielnicy Oliwa przygotowała kolejną gratkę dla miłośników kryminałów! Zapraszamy na spotkanie z Przemysławem Borkowskim – autorem powieści kryminalnych, w tym znakomicie przyjętej trylogii z psychologiem Zygmuntem Rozłuckim („Zakładnik”, „Niedobry pasterz”, „Widowisko”) oraz serii z prokurator Gabrielą Seredyńską („Rytuał łowcy”, „Śmierć nie ucieknie”, „Wieża strachu”).

18 października o godz. 18:00 zapraszamy do klubu osiedlowego Ad-Rem (mieszczącego się przy ul. Czyżewskiego 12) na wyjątkowy poetycki koncert Tomasza Olszewskiego. Spotkanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Oliwa.

Zwołuję 14 listopada (poniedziałek) o godzinie 18.30 obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku.
  2. Uchwała w sprawie mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku.
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Walani.
  4. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2022 rok.
  5. Uchwała w sprawie wprowadzenia przy ul. Piastowskiej w Oliwie poboru opłat za parkowanie w ramach Strefy Płatnego Parkowania.
  6. Dyskusja na temat możliwości korekty administracyjnych granic dzielnicy Oliwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje