Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

W internecie pojawiły się zdjęcia pokazujące zupełnie obumarłą palmę daktylową z Parku Oliwskiego. Walczyliśmy o ocalenie tego drzewa od stycznia 2013 roku, gdy liście palmy przestały się mieścić w dotychczasowej palmiarni . W 2015 roku wystąpiliśmy do miasta o wpisanie daktylowca na listę pomników przyrody, celem prawnej ochrony wyjątkowego drzewa. Zbywano nad do końca, zasłaniając się argumentami niezgodnymi z rzeczywistością. Odnosimy wrażenie, że zrobiono niemal wszystko, by to drzewo dobić.

Zwołuję 14 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19.00 obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Oliwa, która odbędzie się w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje