Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Gdański Funduszu Społeczny to pula środków przeznaczonych na wsparcie niedużych projektów sąsiedzkich realizowanych zarówno przez grupy mieszkańców, ale także organizacje pozarządowe działające w obszarze współpracy lokalnej. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. Środki dystrybuowane są w ramach tzw. regrantingu – pochodzą z Urzędu Miasta Gdańska a ich operatorem jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Są to:

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje