Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na wniosek Zarządu Dzielnicy,  mając na uwadze zalecenia Rady Ministrów w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, radni dzielnicy Oliwa postanowili nie wziąć udziału w planowanej na 13 marca 2020 roku VI sesji Rady Dzielnicy Oliwa.

Zwołuję 13 marca 2020 roku (piątek) o godzinie 18:00 obrady VI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie wdrażania w dzielnicy Oliwa idei i postanowień Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska.
  3. Współpraca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Radą Dzielnicy
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

Gdański Funduszu Społeczny to pula środków przeznaczonych na wsparcie niedużych projektów sąsiedzkich realizowanych zarówno przez grupy mieszkańców, ale także organizacje pozarządowe działające w obszarze współpracy lokalnej. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. Środki dystrybuowane są w ramach tzw. regrantingu – pochodzą z Urzędu Miasta Gdańska a ich operatorem jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Są to:

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje