Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 14 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19.00 obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Oliwa, która odbędzie się w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje