Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Sobotę, 12 września, zaplanuj w Gdańsku Oliwie! Święto Dzielnicy Viva Oliva połączone z Oliwskim Świętem Książki i 3. Urodzinami Oliwskiego Ratusza Kultury – startujemy w samo południe i bawimy się do wieczora!

Zwołuję 21 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:30 obrady VII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie wdrażania w dzielnicy Oliwa idei i postanowień Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska.
  3. Uchwała w sprawie stworzenia dzielnicowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Oliwy.
  4. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku
  5. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

W tym niezwykłym czasie, gdy wszystko wokół nas wydaje się stać na głowie, pragniemy życzyć wszystkim mieszkańcom Oliwy, by Wielkanoc, będąca świętem zwycięstwa życia nad śmiercią,  przyniosła pogodę ducha, radość serca, niegasnącą nadzieję i siłę do pokonania wszelkich trudności!

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje