Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na pierwszej w tym roku sesji, radni dzielnicy zdecydowali o wydatkach z budżetu Oliwy. Do rozdysponowania była kwota blisko 264 tys. złotych przeznaczona przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową jednostki pomocniczej w Oliwie. Przy uchwalaniu uchwały budżetowej radni posiłkowali się ankietą oceniającą zeszłoroczne wydatki z budżetu dzielnicy.

Zwołuję 2 lutego (wtorek) o godzinie 19.15 obrady X sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

 

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział oraz za pomoc w rozpropagowaniu ankiety. To pierwsza tego typu ankieta przygotowana dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki niej możemy dużo lepiej się poznać. Mamy nadzieję, że mieszkańcy dowiedzieli się z niej czym tak na prawdę się zajmujemy i na co przeznaczamy środki. Radni natomiast uzyskali informację zwrotną na temat zrealizowanych projektów oraz preferowanych przyszłych wydatków.

W 2021 roku Rada Dzielnicy Oliwa może wydać na potrzeby dzielnicy sumę 263 610 złotych. Teraz radni czekają na wnioski i propozycje mieszkańców na wydatkowanie powyższych środków. Prosimy również o wypełnienie ankiety oceniającej ubiegłoroczne wydatki i wyznaczającej kierunki wydatkowania tegorocznego budżetu.

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje