Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na wniosek Zarządu Dzielnicy,  mając na uwadze zalecenia Rady Ministrów w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, radni dzielnicy Oliwa postanowili nie wziąć udziału w planowanej na 13 marca 2020 roku VI sesji Rady Dzielnicy Oliwa.

Gdański Funduszu Społeczny to pula środków przeznaczonych na wsparcie niedużych projektów sąsiedzkich realizowanych zarówno przez grupy mieszkańców, ale także organizacje pozarządowe działające w obszarze współpracy lokalnej. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. Środki dystrybuowane są w ramach tzw. regrantingu – pochodzą z Urzędu Miasta Gdańska a ich operatorem jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Są to:

Zwołuję 13 marca 2020 roku (piątek) o godzinie 18:00 obrady VI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie wdrażania w dzielnicy Oliwa idei i postanowień Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska.
  3. Współpraca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Radą Dzielnicy
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje