Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Sobotę, 12 września, zaplanuj w Gdańsku Oliwie! Święto Dzielnicy Viva Oliva połączone z Oliwskim Świętem Książki i 3. Urodzinami Oliwskiego Ratusza Kultury – startujemy w samo południe i bawimy się do wieczora!

Zwołuję 21 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:30 obrady VII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams) z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zmiany w  uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie wdrażania w dzielnicy Oliwa idei i postanowień Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska.
  3. Uchwała w sprawie stworzenia dzielnicowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Oliwy.
  4. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku
  5. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Oliwie

Zofia Pomirska

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje